• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

Yönetim Taahhüdümüz

MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Üst Yönetimi olarak;

1. MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin TÜRKAK’ın TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun çalışacağını,
 
2. Personel belgelendirme hizmetlerinde hizmet verdiği kurum, kuruluş, kişi ve kişilere karşı temel ilkelerimize (bağımsızlık ve tarafsızlık, şeffaflık, hesapverebilirlik, çıkar çatışmasından kaçınma, gizlilik ve güvenlik) bağlı bu sistemin sürekli iyileştirileceğini ve destek vererek sürdürüleceğini,
 
3. Oryantasyon ve Motivasyon Eğitimleri ile “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi Formu” konusunda bilgilendirme yapılarak, farkındalık sağlanacağını,
 
4. Faaliyetlerinde görev alan tüm personelin (Üst Yönetim, Yönetim, Komite Üyeleri, Personel ve Tedarikçiler) “Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı” imzalayacağını,
 
5. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde çalışan tüm personele tarafsızlığın önemi anlatılarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 
6. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda hiçbir kişiyi etkilemeyeceğini,
 
7.  Sınav yapma ve belgelendirme prosedürüne uygun davranışta bulunulacağını,
 
8. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamalarında adaylar ve belgelendirilmiş kişilere temel prensiplerimizden hareketle tarafsız, eşit ve adil davranılacağını,
 
9. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde çalışan tüm personelin istihdam edilmesinde tecrübe, uzmanlık ve profesyonelliğin temel kriter olacağı ve tüm çalışanlarımıza her türlü eğitimi sağlayarak niteliklerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 
10. Sınav ve belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişilerin, sağlanan bu bilgiler hakkında ilgili mevzuatta izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
 
11. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,
 
12. MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ., iştiraki veya ilişkisi olan veya olabilecek tüm diğer işletme, kurum ve kuruluşlarla ilgili, MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. faaliyetleri için oluşabilecek risklerin ve sonuçlarını değerlendireceği ve etkilerinin gidereceğini,

 

beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

          MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

      YÖNETİM KURULU

      01.01.2016

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by