• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’nde kalite, kurumsal ilkelerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ilkeler, personel belgelendirme hizmeti sunan bir kurum açısından güvenilir ve tercih edilen bir kurum olmamızı sağlamakta ve bu bağlamda Kurumsal İlkelerimiz doğrultusunda Kalite Güvence Sisteminin sağlanabilmesi için aşağıdaki politikalar uygulanmaktadır. 

TS EN ISO/IEC 17024 standardının gerekliliklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulanması,
   
•  Personel belgelendirme başvurusu yapan aday/adaylara veya kurum/kuruluşlara kurumsal ilkelerimiz gereği tarafsız, adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet sunulması,
   
•  Kurumsal ilkelerimizin gereği gizliliği, dürüstlüğü, bağımsızlığı, güvenilirliği, objektifliği ve tarafsızlığı etkileyebilecek ticari türden ya da kişisel çıkar bakımından hiçbir duruma izin verilmemesi,
   
•  Çıkar çatışması ile ilgili sürekli risk analizi yaparak, tüm çalışanların çıkar çatışmaları konusunda uyarılması ve tüm çıkar çatışmalarının yönetilmesi,
   
•  Tarafsızlığa karşı oluşacak/oluşabilecek tehditlerin devamlı surette belirlenmesi,
   
•  Tüm çalışanların tarafsız hizmet verebilme konusunda eğitilmesi,
   
•  Tarafsızlığın korunabilmesi için prosedür/prosedürler oluşturarak tarafsızlığın korunmasının sağlanması,
   
Kurumsal ilkelerimizin gereği ve ilgili standardın gereği personel belgelendirme hizmetlerinde yer alan tüm personel ve komiteler dahil her seviyedeki çalışanın görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanması,
   
Kurumsal ilkelerimiz gereği kurumumuza iletilen itiraz ve şikâyetlerin kayıt altına alınması, ilgili prosedürde belirtilen süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak neticesi ilgili kişi/kişilere/kurum/kurumlara bildirilmesi,
   
•  Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması, 
   
•  Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması, 
   
•  Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınması, 
   
•  Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması, 
   
•  Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına dikkat edilmesinin sağlanması,
   

  

MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Ulusal ve uluslararası standartlara,
   
•  Ticari etik ilkelerine,
   
•  Kurumsal vizyon, misyon ve ilkelerine,
   
•  Toplam Kalite Yönetimine odaklanarak söz konusu politikaları yerine getirmektedir.
   

 

WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by