• 0 342 999 74 48 / 0850 305 40 18
  • info@mdbelgelendirme.com.tr

    Bizi Sosyal Medya'da Takip Edin !

MD ULUSLARARASI BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Personel Belgelendirme Hizmetlerinde önümüzdeki on yılda Türkiye’de ve Uluslararası alanda en çok güvenilen ve tercih edilen kurum olmak için bazı ilkeler/değerler benimsemiştir. Bunlar:

Bağımsızlık ve Tarafsızlık: 

Faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uymak.
   
•  Faaliyetlerini yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
   
•  MYK tarafından yetkilendirildiği yeterlilikler alanında hiçbir eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmamak, sertifika programı düzenlememek ve istihdam ettiği kişileri belgelendirmemek.
   
•  Hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir sebeple ayrım yapmamak.
   
•  İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak.

 

Şeffaflık:

Her türlü faaliyeti açıklık ve şeffaflık ilkelerine göre yürütmek.
   
•  Belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri eşit bir şekilde sağlamak.
   

Hesapverebilirlik:

Yasal ve mali açıdan hesap verebilir olmak.
   

Çıkar Çatışmasından Kaçınma:

Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar.
   
•  İlgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasından kaçınmayı sağlayacak kişisel taahhütnameler alınır.
   
•  Sınav ve belgelendirme süreçlerinde görev alan karar verici ve değerlendiriciler sınavlara hazırlama amacıyla rehber niteliğinde kitaplar yazamazlar ve eğitim programları düzenleyemezler.
   

Gizlilik:

MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti. belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt eder.
   
•  MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti. adına çalışan ve hareket eden kişiler ile firma çalışanları bu taahhüt altında görev alır.
   

Güvenlik:

Yapılan ve yapılacak olan bütün sınavlarda ve bunlarla ilgili dokümanları, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir ortamda muhafaza etmeyi taahhüt eder.
   

Sosyal Sorumluluk:

MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti. olarak müşteri odaklı, dürüst ve şeffaf, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına inanan, çalışanlarını sürekli geliştiren, çevre ve topluma duyarlı, dinamik, değerlerine, çevreye ve topluma saygı bilinci içerisinde ülke ekonomisine katkıda bulunma olarak belirlediğimiz değerlerden yola çıkarak sosyal sorumluluk anlayışımız da bu amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur. 
   
•  Sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken içinde bulunduğu toplumun sorunlarından yola çıkan MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti., çevresel ve sosyal sorunları faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirerek, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranarak bu yönde kararlar almakta, projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 
   
WhatsApp Destek
0850 305 40 18
Designed by